Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, güncel tıp kavramının neresinde?