Metabolik Sendromdan koruyucu ve tedavisinde Bal yararlı olabilir